5 Quick Wins te behalen met een standaard CRM-oplossing

crm quick wins

Vandaag willen organisaties geen lange implementatietrajecten met een voorafgaande analysefase. De beslissing rond het implementeren van een nieuw of het upgraden van een bestaand CRM-systeem wordt bepaalt door de ROI van het systeem. Een reden hiervan is dat een CRM-systeem hoofdzakelijk gebruikt wordt door de “duurste” werknemers van een organisatie: de commerciële afdeling.

Het implementeren van een nieuw of upgraden van een bestaand CRM-systeem moet daarom snel waarde creëren voor de organisatie. Dit is belangrijk omdat de gebruikers, die vaak een aversie hebben voor het leren van een nieuw systeem omdat het tijdrovend is, meteen zien waarom CRM hun dagelijks leven kan vergemakkelijken om hun doelstelling te behalen.

Wanneer het juiste CRM-systeem gekozen is, zullen er vanzelf een aantal “quick wins” volgen op basis van een standaard CRM-implementatie zonder al te veel aanpassingen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Doelstellingen

Iedere organisatie of bedrijf heeft doelstellingen en KPI’s. Voor een commercieel bedrijf is dit vaak gemeten in een te realiseren verkoopbedrag. Andere organisaties zijn minder commercieel en meten hun vooruitgang op basis van andere waarden zoals bijvoorbeeld het aantal verkochte uren, verkochte eenheden, enz. Denk er in alle gevallen ook aan om de KPI’s te meten die nodig zijn om deze doelstelling te halen.

Doeltreffendheid van marketingcampagnes

Zo goed als ieder bedrijf doet aan een vorm van marketing campagnes, dit gaat van de zelfstandige schilder die een advertentie plaatst in een lokale krant tot een grote organisatie die op beurzen staat en heuse campagnes met mailings, tv- en radioreclame. Het is belangrijk om te meten of de budgetten besteed aan deze campagnes zinvol zijn. CRM helpt de marketeer met het meten van het succes van een campagne door een volledige rapportage te maken van het aantal leads, het finaal aantal klanten en de omzet gegenereerd door een campagne.

Structuur door middel van bedrijfsprocessen

Een doorwinterde verkoper kent zijn materie en hoe een prospect tot klant maken. Toch is het hem aangeraden om de op-bedrijfs-toegepaste processen te volgen om het gedrag van de klant bij te houden en al van vroeg op de hoogte gebracht te worden indien zijn geplande doel met de klant ontspoord kan worden. Een nieuwe vertegenwoordiger heeft baat bij deze processen gedefinieerd in CRM door meer ervaren collega’s en zal daarom regelmatiger succes boeken.

Deze processen zijn niet enkel voordelig voor de commerciële afdeling, maar ook voor de administratie en dienst-na-verkoop die op hun beurt ook opeenvolgende taken en processen uitvoeren in hun functie.

Verbeterde communicatie

CRM wordt vaak omschreven als oplossing om een 360° graden kijk op uw relaties te verkrijgen. Dit betekent één centrale plaats waar op zijn minst uw prospect- en klantinformatie terug te vinden is. Wanneer de CRM voldoende gebruikt wordt, is er veel meer informatie terug te vinden. Het is deze informatie dat collega’s kunnen gebruiken om hun werk beter af te handelen. Het sociale aspect van CRM is dat informatie eenvoudiger gedeeld kan worden met uw collega’s die het onmiddellijk of in de toekomst nodig hebben.

Tijdswinst en efficiency verhoging

Zorg ervoor dat CRM de gebruikers helpt met hun taken zodat deze sneller en efficiënter uitgevoerd kunnen worden. Een typisch voorbeeld hiervan is het registreren van belangrijke informatie besproken tijdens een meeting of de zogenaamde bezoekverslagen. Een goed ingericht CRM-systeem zal toelaten om een bezoekverslag zo op te maken dat er weinig tot zelfs geen uitgebreide tekst geschreven wordt. Naast het snel kunnen opstellen van het verslag, worden de antwoorden op vragen vaak als ja/nee keuzes of uit een lijst geselecteerd in een invulformulier. Dit is dan weer een goede basis om een CRM-proces te starten.

Een nieuwe CRM-implementatie of upgrade kan al snel een succes genoemd worden wanneer een of liever meerdere van deze quick wins behaald worden. Het is belangrijk dat er continu nieuwe voordelen uit het CRM-systeem gehaald worden. Uw CRM moet dus mee evolueren en aanpassen naar een veranderende zakelijke omgeving.

Via deze link enkele tips voor een succesvolle CRM-implementatie.

Comments are closed.